A csorvási táj és lakói napjainkban - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
CSORVÁS ÉS A RECK KÚRIA

A csorvási táj és lakói napjainkban

A 2005. július 1-től városi rangot nyerő település a Nagyalföld Tiszántúli részen, a Körös-Maros-köze középtájon, a Békés-Csanádi löszháton, történelmi-földrajzi értelemben Békési Mezőségen fekszik (1. kép). A tengerszint feletti magassága 88-95 m között változik. A napsütéses órák száma országosan is figyelemre méltó, mert 2000 óra feletti. Az átlagos évi középhőmérséklete 11,08 °C. a legmelegebb a július, a legzordabb a január. A csapadék eloszlása nagyon változó, több évi átlaga: 561 mm.
Csorvás és környezetében változó vastagságban folyóvízi agyag, homok és agyagos lösz található, amelynek kialakulása a középső-késő-pleisztocén korra tehető a negyedidőszak-ban, kb. 1,5 millió éve. A löszön és az egykor Csorvás határában folyt Ős-Maros folyóág által szállított hordalékon, az ország egyik legjobb termőképességű fekete földje, az ún. csernozjom talaj alakult ki (2.kép). Ez a humuszban gazdag talaj az alapja a jelentős szántóföldi növény­termesztésnek - elsősorban búza, kukorica - mind a mai napig. Állattar­tását a sertéshizlalás jellemzi. Csorvást az ország éléskamrájaként is em­legetik. Ebben fontos szerepet játszik a Csorvási Gazdák Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezete és a HUNAPFEL Mezőgazdasági Kft., mely a régió egyik legnagyobb gyümölcstermesztő üzemévé vált.
Ez a humuszban gazdag talaj az alapja a jelentős szántóföldi növény­termesztésnek - elsősorban búza,   kukorica - mind a mai napig. Állattar­tását a sertéshizlalás jellemzi. Csorvást az ország éléskamrájaként is em­legetik. Ebben fontos szerepet játszik a Csorvási Gazdák Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezete és a HUNAPFEL Mezőgazdasági Kft., mely a régió egyik legnagyobb gyümölcstermesztő üzemévé vált.
2. kép. Csorvás a természetvédelmi   terület és a külterületi lakott helyek feltüntetésével
Csorvás területe 90,18, ebből belterület 4,43 km2. Az új község megalapítása után folyamatosan alakult ki jellegzetes települési képe, az utcák sakktábla szerű rendszere. Közigazgatásilag Békés megyéhez, ezen belül a békéscsabai járáshoz tartozik. Békéscsabától 22, kistérségi központjától, Orosházától 16 km-re Határát átszeli a Debrecen-Szeged közötti 47. számú főút, valamint 1870. június 16-tól az egykori Alföld-Fiumei vasútvonal Békéscsaba-Hódmezővásárhely közötti szakasza. Határában folyik a Dögös-Kákafoki-, illetve a Hajdúér-Ottlakai-csatorna és a Mágocs-ér (Natura 2000-es terület), amelyek természetes medrükben felújított csatornák, önálló vízutánpótlásuk nincs.
A város délnyugati részén található a Körös-Maros Nemzeti Park Csorvási löszgyep területe, melynek kiemelten védett természeti értéke a volgamenti hérics (adonis volgensis), Magyarország legritkább és legveszélyeztetettebb növény­ritkasága. Ez volt az első hazai növényfaj, melyet 1971-ben még megmaradt ter­mészetes termőhelyeivel együtt védetté nyilvánítottak. Régen gyökerével (táragy, tályoggyökér) kezelték a háziállatok szervezetében fellépő gyulladásokat (3. kép). A hérics mezsgyére visszaszorult maradvány élőhelyén számos értékes és védett löszgyepfajjal együtt fordul elő, ilyen a kék atracél (Anchusa barrelieri), a gumós macskahere (Phlomis ruberosa), a vetővirág (Sternbergia colchiciflora), továb­bá a karcsú orbáncfű (Hypericum elegáns). Állatvilága megegyezik az Alföldével, helyben kiemelhetjük nemzeti kincsünket, a fokozottan védett magyar földikutyát Nannospalax (leucodon) hungaricus], melynek eszmei értéke   egy millió forint.

3. kép. A löszgyep a volgamenti hériccsel

Békés megye helyi jelentőségű természetvédelmi területei között felsorolják:
  • 1. a Csorvási löszgyepet,
  • 2. a Gubján-forrás menti nádast (1,5 ha),
  • 3. a Hankó-gyepet (0,9 ha),
  • 4. a Homokbánya-tavat (két ha),
  • 5. a Makkosi-kiserdőt (egy ha),
  • 6. a Má­gocs-eret (három ha),
  • 7. a Petőfi-pusztai parkot és kastélyt (9,6 ha),
  • 8. a Rudolfmajori kastély-parkot (három ha),
  • 9. az Almádi-tó partjának (0,3 ha) és
  • 10. a Szabadság parknak a faállományát (1,3 ha).
Minden területet 1993-ban védtek le.

Lakó száma 2015. január elsején 4871 fő volt. (Népessége egyébként 1949-ben számlált legtöbbet, ekkor 7805 fő, tehát 66 év alatt közel háromezerrel csökkent.) s 2011 népszámlálás során az erről nyilatkozó lakosok közül 88,7 magyarnak, 0,6 cigánynak, 0,4 németnek, 0,3 románnak, 1,2 szlováknak, vallási hovatartozás szerint rómaikatolikusnak 22.9, reformátusnak 4,4, evangélikusnak 7,5 % vallotta magát. A várost napjainkban a polgármesteren kívül nyolctagú képviselő-testület irányítja.
Vissza a tartalomhoz