A Németh-Reck kúria - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
A Németh-Reck kúria

A kereszt alaprajzú kúria már jól látszik az 1861-1866. évi II. katonai felmérés térképén, ahol a téglalap alakú, több épületből álló, parkkal övezett gazdasági egységet „Német Antal” majorjaként tüntették fel. Az 1883. évi kataszteri térképen a kúria alaprajza is jól kivehető, melyet ezek szerint hosszabb oldalain kocsi-aláhajtóval és rizalittal láttak el. A szájhagyomány szerint a kúria terveit Ybl Miklós készítette (22. kép). Virág Zsolt a Békés megyéről írt Kastélylexikonában részletesen elemzi az épületet: „Szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú, hosszan elnyúló épület. ...A főpárkány alatt geometrikus díszítés fut körül. A főhomlokzaton - a régebbi épületrész előtt - egykor a két szélen egy-egy pilléren és egy-egy oszlopon nyugvó, timpanonos portikusz állt, amelyet mára lebontottak. (A timpanont utóbb szecessziós jellegű indás díszítéssel látták el.). A lebontott portikusz mögötti falsíkba simuló tornác ma is megvan, szélein — ahogy egykor a portikusznál is – egy-egy pillér és egy-egy oszlop áll. A hát-, homlokzat nyílásritmusát megváltoztatták, nyílászáróit kicserélték, eredetileg 2+3+2 osztást kapott. A régebbi épületrész középtengelyében rizalit lép ki a fal síkjából. Az kontyolt nyeregtető fedi, a kúria egy része alatt pince húzódik".

A kúria első tulajdonosa a gyulai Németh Antal (1800-1874) volt, egy Vas megyei nemesi család sarja, Dömötöri előnévvel III. Károlyról kapták 1723-ban (23. kép). Antal nagybátyja, János (1750-1829) igen jelentős pozíció töltött be, mert a királyi személynöki bíróság tagja, septemvir volt. Antal apja, József Nagyváradon ügyvédként ténykedett. Nemességüket 1791-ben igazolta Békés vármegye rendjei előtt (1807). Antal 1824-ben kötött házasságot gyergyószentmiklósi Kövér Magdolnával, házasságukból két gyermek született. Pályafutása során 1820-ban tiszteletbeli aljegyző, 1828-ban számvevő, 1832-ben táblabíró, sőt 1843-1846 között már Békés vármegye másodalispánja. Az újjáalakult Csorvás egyik leggazdagabb középbirtokosa (közel 300 kh) volt. Első fia, József (1825-1885) a szabadságharc idején hadnagy. 1872-ben már csak 110 kh földdel rendelkezett Csorváson. Felesége dezséri Rudnyánszky Emília bárónő volt. (A későbbi kataszteri felmérésekben és házszám-jegyzékekben ezért szerepel báró Németh Józsefné tulajdonos nevén az ingatlan). Ebben az időszakban vásárolt földbirtokot a tehetősnek mondható Stojanovits Szilárd (1806-1880). Így került lánya, Izabella és férje, Reck József tulajdonába a majorság és a kúria (24. kép). Az 1883. évi térképen már Reck Józsefnél tüntetik fel birtokosként. Ezt követően a kúria jobb oldalához új szárnyat csatoltak, így az eredetileg klasszicista stílusú épületet szecessziós - valamint utóbb az   art deco-t idéző - díszítőelemekkel látták el.

Az archív kép már ezt az állapotot tükrözi, bár a visszaemlékezések szerint az épület teljesen azonos képet mutatott az 1908-ban emelt, a Kismajorban álló Wenckheim kúriával, így nehezen eldönthető, hogy a két épület közül melyiket ábrázolja.


  
25. kép. Munkácsy Mihály: A búsuló betyár (1865)

A família vendégeként többször a kúriában aludt Munkácsy Mihály (1844—1900. –a hagyomány szerint a „Búsuló betyár” című képéhez itt „merített ihletet”. Miután nagybátyjánál, Reök József gerendási birtokosnál lakott, így a legközelebbi, a csorvási nagyvendéglő zenészeiről mintázta meg a képen látható alakokat (25.kép).

A kúriában díszebéden vett részt Habsburg-Lotaringiai József főherceg (1872- 1962), 1919-ben kormányzó, 1936-1944-ig az MTA elnöke. Megfordult az épü­letben gróf Apponyi Albert (1845-1933) miniszter, a trianoni békediktátum tárgyalója is.
A II. világháború után a majort és a kúriát államosították, területén 1948-ban gépállomást hoztak létre. 1960 körül az Ady TSZ tulajdonába került. 1989-től az épületegyüttesben a Hudák család szövőműhelye, majd tevékenységi körüket bővítve, 1992-től magyar nemesi és polgári díszruhákat készítő varrodája működik. Méltó helyre talált a 2019-ben felújított épületekben az új állandó kiállítás is.
Vissza a tartalomhoz