A Reck-Sikérdi család - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
A Reck-Sikérdi család

A gyulai Stojanovits Szilárd (1806-1880) Czingulszky Borbálától született gyer­mekei között egyenlő arányban osztotta szét a Csorváson elterülő 594 kh területű birtokát. Így jutott egyaránt 198 kh földhöz fia, Gyula, akinek felesége egyébként a vármegyei főispán, Tétényi Lajos lánya, Berta volt, továbbá Krisztina, Ladics György felesége (házuk ma kiállítóhely Gyulán), valamint - témánk szempontjából a legfon­tosabb - Izabella, aki Reck József felesége lett.
Az ősrégi bajor Reck család a XVII. században költözött hazánkba. A Csorváson birtokos Reck József édesapja, idősebb József aradi földbirtokos volt, és itt született fia, József 1829-ben. Az 1848-1849-es szabadságharc idején őrmester, majd hadnagy (gyászjelentése szerint főhadnagy) a 2. Hannover huszárezredben, később a Békés megyei Honvédegylet tagja. 1867-től Csorváson gazdálkodik, 1897-ben a gazdacímtár már őt tűnteti fel a Stojanovits egyharmad birtokosaként. Csorváson hunyt el 1904. január 20-án (26-27 kép). Gyerekei közül Csorvás életében betöltött szerepe miatt Géza emelkedik ki, aki 1866. június 6-án született a faluban. Középiskoláit Szarvason és Sopronban, a gazdasági főiskolát Mosonmagyaróváron végezte el (28. kép).
Említettük már a Wenckheimek XIX. századi, messze földön híres csorvási lóállományát, melynek méltó örökébe lépett R. Géza 1899-ben alapított ménese. Kezdetben angol Furioso North-Star félvér kancákat, később tenyészméneket is nevelt. A méncsikókat az állam vásárolta fel, mert un. egyezményes ménes volt. Lovát Horthy kormányzó is lovagolta, aki 1928-ban magyar királyi gazdasági főtanácsos címmel tüntette ki. 1925-ben 274 kh birtoka mellé bérbe vette Küszler Henrik 719 kh területét is. 1930-ban a Reck majorban 45 fő lakott. 1910-1940 között megyei képviselő volt, országos választásokon is többször indult, de a parlamentbe nem jutott be. Békés vármegye törvényhatósági bizottságának 36 éven át volt tagja. Betöltötte a csorvási római katolikus egyház világi elnöki tisztét, és számos jótékonysági egylet munkájában is részt vett. A család telente Gyulán lakott (Kossuth L. u. 12., a későbbi Tüdőgondozó) az év többi időszakában a csorvási kúriát használta. Reck Géza ménese a II. világháború után teljesen szétszóródott, s az idős tenyésztő vagyonától megfosztva a gyulai idősek otthonában élt. Felesége, Papp Gizella 1952. március 18-án hunyt el, hamarosan, június 7-én követte ő is. Egyetlen leányuk Tucy igen fiatalon elhunyt. Géza bátyja Dezső, Sikérdire magyaro­sította nevét (29 kép).
Vissza a tartalomhoz