A Wenckheim grófok Csorváson - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
A Wenckheim grófok Csorváson

A Harruckernekhez hasonlóan a Wenckheimek   is osztrák polgári családból származtak, Wenck János (1683-1711) még grazi orvosként tevékenykedett.  Fiai közül József Ágost († 748) 1717-ben vette fel a Wenckheim nevet. Sikeres házassága sokat lendített előmenetelén, mert felesége 1730-ban Harruckern Cecília lett. Apósához hasonlóan, ő is megkapta a római birodalmi lovagi rangot.
Említettük, hogy 1798-ban öt rátára osztották a gyulai uradalmat. Itt érdekelt volt, mint Harruckern György dédunokájának, Gruber Teréziának († 1801) a férje, Wenckheim József Ágost (1733-1803) altábornagy, mert ő kezelte, mint a család legidősebb tagja a közösben hagyott 15.612 holdat. 1802-ben elnyerte az osztrák grófi rangot is. Fia, Ferenc (1785-1838), az ifjabb grófi ág megalapítója, ebből a területből 1818-ban megváltott 2020 holdat, melyen három év múltán majorságot hozott létre. Birtokán elsősorban állattenyésztés folyt, pl. 1827-ben méneséből 250 lovat értékesített (12. kép).
Az örökösök 1853-ban osztották fel véglegesen a korábban elkülönített részt, így Ferenc fiai, József (1809-1869), Károly (1811-1891), Antal (1813-1864) és Rudolf (1814-1889), valamint a század első felében beházasult családok közül a Festetics, a Bolza, a Batthyány, a Bedekovich stb. is. W. József, Békés vármegyei alispán itteni birtokait lánya, Stefánia (1837-1917), gróf Almásy Kálmánné örökölte. 1897-ben 912 kh földet mondhatott magáénak. (Itt jegyezzük meg, hogy 900 kh területtel a nagyobb birtokosok közé tartozott ekkor a bárói ágból W. Viktor, vala­mint báró Wodiáner Albert is 789 holddal.) Károly unokájáról, a szintén Károlyról (1876-1926, eltemetve Csorváson) kapta nevét a Károlymajor, Antal utódai pedig az ún. Nagymajor tulajdonosai lettek.
W. Rudolf vértes századosnak két majorja volt Csorváson, igen jó gazdának számított, őt tartották a birtokai kapitalista reformátorának. Utód nélkül halt meg, így unokaöccse Károly fia, Géza (1847-1924) a Rudolfmajort, Antal fia, Henrik (1857-1908) pedig a későbbi Kismajort szerezte meg. Antal halála után örökösei az 1897. évi gazdacímtár szerint 2982 kh földet birtokoltak. Ekkor már a Kis- és Nagymajort is magukénak mondhatták, ám az 1909. évi birtokmegosztás so­rán Henrik családjának kezébe kerültek. Henrik gróf Bécsben élt, igen költekező életmódot folytatott. Igazán csak numizmatikai gyűjteményének gyarapítása érde­kelte, melyre 180.000 koronát költött. Birtokait a család gondnokság alá helyezte, és vagyonát öccse, Dénes (1861-1933) kezelte. Halála után kiskorú gyermekei közül Sándor (1900-1968) később a Nagymajort, Mária Antoinette (1902-1934) pedig a Kismajort kapta meg. Ekkor édesanyjukkal a nagymajori kiskastélyban laktak. A testvérek 1925-ben 2595 kh területet tartottak a kezükön. Sándor gróf 1924-1928-ban egy új kastélyt építettet a Nagymajorban, amelyet „nagykastélynak” neveztek. Ó is folytatta költekező életmódját, ezért 1932-ben hitelezőivel egy közös gaz­dasági társaság létrehozására kényszerült 400.000 pengő alaptőkével és 1786 kh föld­területtel. A vállalkozás az Uradalom Rt. nevet kapta.
W. 1891. évi halála után Géza megörökölte Károlymajort is, így 1911-ben már 3088 kh terület fölött rendelkezett. Halála után, 1924-ben gyermekei közül Rudolfmajort Matild (1867-1963), Károlymajort Károly, Gerlát pedig Jenő (1883-1944) kapta meg. 1925-ben Matild grófnő 1219 kh földet mondhatott magáénak és az 1927-1928-ban épült rudolfmajori 12 szobás kúriában élt. Az ő tulajdonában volt a Csorvási Hengermalom is. 1898-ban indult útjára és 1961-ig működött a lóvontatású Csorvási Uradalmi Gazdasági Kisvasút hálózat, mely összekapcsolta a majorokat (bővítés során 1923-tól mind a négyet), valamint a báró Wodiáner család Beregi majorját, így futott a vasútállomásig. Döntően cukorrépát szállított a szolnoki gyár   részére.
Vissza a tartalomhoz