Csorváspuszta a XVIII. században - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
Csorváspuszta a XVIII. században

Az 1596 áprilisában pusztává vált Csorvás szinte teljesen eltűnt a XVII. századi forrásokból. Leginkább családnevekben, így 1609: Csorvási Tamás, 1642: Csorvási Benedek, 1670: Csorvási Mihály, illetve nemesi előnevekben, pl. 1609: Csorvási Kiss, 1623: Csorvási Soós stb. maradt fent a település neve. 1667-ben Csorvási Gergely és Társok Péter - egyes vélemények szerint - csorváspusztai lakosok zálogban megszereztek néhány csabai és megyeri birtokrészt.
1687-88-ban, a szintén lakatlan Orosházapusztával együtt a vásárhelyiek használatában volt, határában a város gulyái legeltek, s ez így maradt még két-három évtizedig (10. kép). Az 1690-es évek visszaszerző háborúinak következtében (pl. Gyula ostroma, 1694-1695) Békés megye jelentős része ismételten elpusztult. III. Károly király 1720-ban Harruckernek adja - zálog gyanánt - a 37. 000 forint értékű, három vármegyére kiterjedő birtoktestet, a későbbi gyulai uradalmat. 1723-ban kiadott első, majd 1736-ban ezt kiegészítő újabb adománylevelében a király Gyulát és 11 falut, a hozzájuk tartozó 44 pusztát, összesen a megye öthatodát Harruckern János Györgynek és utódainak adta immá­ron örökjogon. A „gazdátlanul maradt” Csorvás Doboz faluhoz tartozó pusztaként szerepelt, azonban a doboziak sohasem váltak az itteni földek használóivá.
Harruckern a pusztákat döntően legelőként hasznosította, és árendába örmény, görög, bolgár és más marhakereskedőknek, így rögtön, 1723-tól Csorvást Kacsemágh (Kacsamaki, Kacsmagh) Miklós örmény (más vélemények szerint bol­gár) kereskedő bérelte. Testvérei közül, György Sopronpusztát, Gergely Csákópusztát árendálta. 1747-ben a két utóbbi pusztát is Miklós kapta meg 1749-ben Mária Terézia mindhárom Kacsemágh testvérnek nemesi címet adományozott. Mellettük - 1727-től biztosan - Placsintár Lukács kétegyházi örmény kereskedőt is ott találjuk az árendások között, aki részt vesz a Péró-féle lázadás leverésében, és ezért testvérével, Deodattal együtt nemességet szerez 1735-ben.
Az árenda összegét, a pásztorok bérét és a nyereséget alapul véve 8-10 gulyá­ban 1000-1500 állatot tarthattak a csorvási határban. Ezt erősíti a Békés megyé­ről készült térkép, amely Csorváspuszta határában kilenc utat jelölt meg egymástól arányos távolságban. A pásztorok erdélyi románok voltak. Ok hajtották a pusztára - általában felhizlalásra - a döntően Erdélyben és Havasalföldén vásárolt állatokat, majd ők terelték tovább a vásárokra is. 1735-ben a Péró-féle lázadás során a csabaiak 816 forint kárt szenvedtek, és ez az összeg a csorvási puszta ötévi árendájával volt egyenlő. Valószínűleg elhajtották a csorvási pusztán lévő gulyákat is, mert ebben az évben Kacsemágh is adós maradt a bérleti díjjal. Csorváspuszta árendája az első évi 30-ról 160, majd 240, sőt 1743-ban már 400 forintra növekedett. Ebben az évben új fejezet kezdődik Csorvás történetében, mert Kacsemágh Miklós mellett megjelenik Magyargyula város, mint a puszta felének új bérlője, és ez a tényező a mai napig kihat a település életére.
Az 1740-es évek elejére Magyargyula város legelői már kevésnek bizonyultak a lakosok számára - ráadásul egy részük meglehetősen mocsaras volt -, így 1750-ben 250 forint bérért sikerült megszerezniük Csorváspuszta felét közösben tartott legelőnek, sőt 1759-ben az egész pusztát megkapták 900 Ft. árendáért. Azonban a gyulaiak elkövették azt a hibát, hogy a megkapott terület egy részét Koszra György és Miklós, Czikarida József görög, valamint Rácz János kereskedőknek 10-25 forin­tért bérbe adták. 1748-ban újabb két egyéni bérlő csatlakozott, egy Theodor nevű görög és egy Arsol nevű kereskedő, majd 1750-ben még egy árendás is megjelent, akik összesen 72 forint fizettek a megkapott legelőterületekért. Mivel Magyargyula vezetése a puszta egy részét albérletbe adta az előbbi kereskedőknek, ezért az urada­lom úgy ítélte meg, hogy a lakosságnak ennyi területre nincsen szüksége, így Csorvás egy részét, 6584 (1200 négyszögöles) holdat Harruckern Ferenc földesúr visszavette.
Vissza a tartalomhoz